EM001CC1

品名:冷脫中性

規格:16kg

EM002CC5

品名:鹽酸工業級-(島久)

規格:500ml /30kg

 

EM003RA1

品名:工業酒精-99%

規格:500ml 

EM001CD2

品名:非鐵電解脫脂劑

規格:1.5L / 2L

EM002CF1

品名:氟酸55%

規格:25kg

 

EM003RA2

品名:藥用酒精98%

規格:500ml 

EM001CM1

品名:金銀磁浮拋光劑

規格:1L / 20L

EM002CS1

品名:硫酸試藥一級(島久)

規格:500ml

 

EM003RB1

品名:香蕉水

格:500ml /25kg

 

EM001CU2

品名:超音波脫

規格:1L / 5L / 20L

EM002CS2

品名:硫酸試藥一級(EP)

規格:500ml/30kg

 

EM003RE1

品名:指甲油速除劑

規格:16kg

 

 

 

 

 

EM003RE3

品名:紅色指甲油

規格:450g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2