TC02G001~004

品名:造型蠟-愛心

厚度: 7 / 8 / 9 / 10mm

TC02G005~009

品名:造型蠟-直角心

厚度: 14.5*13.2mm

/13.5*12.3/12.5*11/

10.4*9.5/8.3*7.6mm

TC02G010

品名:造型蠟-馬眼

規格: 8*4mm

TC02G0011~013

品名:造型蠟-六角形

厚度: 5 / 6 / 7 mm

TC02G0014~25

品名:造型蠟-肥星形

厚度: 5 ~18 mm

TC02G0026

品名:造型蠟-蠟線形

厚度: 0.5~4.5 mm

TC02G0035

品名:造型蠟-手鐲

規格: 57"QQ4 /57"QQ5.5

62"QQ4/62"QQ5.5

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1