TV024001

品名:德國鹿牌紅柄(小半圓鉗)

規格: 115mm(4")

TV024002

品名:德國鹿牌紅柄(小扁平鉗)

規格: 115mm(4")

TV024003

品名:德國鹿牌紅柄(小圓鉗)

規格: 115mm(4")

TV025001

品名:德國鹿牌紅柄(大半圓鉗)

規格: 130mm(5")

TV025002

品名:德國鹿牌紅柄(大扁平鉗)

規格: 130mm(5")

TV025003

品名:德國鹿牌紅柄(大圓鉗)

規格: 130mm(5")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1