TV043501

品名:不鏽鋼斜口鉗

規格:90mm(3")

TV045004

品名:台製-半圓彎嘴鉗

規格:130mm(6")

TV045501

品名:平行鉗(寬)

TV044001

品名:斜口鉗

規格:100mm(3")

TV045005

品名:台製-扁平鉗

規格:130mm(6")

TV045502

品名:平行鉗(細)

TV045001

品名:KIT尖口鉗

規格: 125mm(5")

TV045006

品名:台製-圓型鉗

規格:130mm(6")

   

TV045002

品名:尖口鉗

規格:125mm(5")

TV045008

品名:台製-半圓鉗

規格:130mm(6")

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1